mint-vastgoed-home
Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Bij gebiedsontwikkeling gaat het om het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur met als doel meerwaarde creëren voor een duurzaam gebouwde omgeving. MINT Vastgoed vervult bij deze projecten de rol van regisseur.

Procesmanagement

Procesmanagement

Naast gedegen kennis van technische, juridische en financiële aspecten beschikt MINT Vastgoed over de benodigde organisatorische en commerciële vaardigheden om het ontwikkelingsproces in goede banen te leiden.

Conceptontwikkeling

Conceptontwikkeling

MINT Vastgoed vertaalt marktbehoeften en -ontwikkelingen naar de juiste product-marktcombinaties in een sterk veranderende consumentenmarkt met een toenemende complexiteit en dynamiek in vastgoedontwikkeling.

Projectparticipatie

Projectparticipatie

Met ruime ervaring in het ontwikkelen van (binnenstedelijke) gebouwen en gebieden en onafhankelijke karakter, is MINT Vastgoed de aangewezen ontwikkelpartner. We zijn vertrouwd met diverse samenwerkingsvormen en hebben een veelzijdig netwerk.

Consultancy

Consultancy

MINT Vastgoed helpt bij het opstellen van een doortimmerde analyse van vastgoedinitiatieven. Wij doen grondig onderzoek naar de haalbaarheid (zowel ruimtelijk, financieel, bestuurlijk als maatschappelijk) en de afzetmogelijkheden.

MINT Vastgoed streeft er naar om met zijn projecten waarde toe te voegen aan een gebied en toekomstbestendige leefomgevingen te creëren voor alle eindgebruikers.

Krachtig in complexe projecten

MINT Vastgoed is actief op het gebied van vastgoedontwikkeling en projectmanagement op zowel project- als gebiedsniveau. Ons hart gaat uit naar complexe en uitdagende binnenstedelijke vraagstukken, waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Dankzij haar ruime ervaring is MINT in staat dergelijke projecten in goede banen te leiden. Dat doen we met een gedegen analyse en een doelgerichte aanpak met veel aandacht voor inhoud en proces. Daarbij verliezen we de menselijke dimensie niet uit het oog en hechten we veel waarde aan heldere communicatie.

Contact

Wilt u meer informatie over de activiteiten van MINT Vastgoed of nader kennis maken met Chris Huisman? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u graag hoe we onze expertise hebben ingezet voor andere opdrachtgevers.