PLEIN 013
TILBURG

Het Kenniskwartier maakt onderdeel uit van de zogenaamde kennis-as tussen Interpolis en Tilburg University en omvat het gebied tussen (grofweg) Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, Stadsbos013 en ten noorden van het spoor, Westermarkt en omgeving. Op basis van de ‘Gebiedsvisie Kenniskwartier’ opgesteld door de gemeente, biedt het gebied ruimte aan ca. 8.000 woningen en levert daarmee een flinke bijdrage leveren aan de binnenstedelijke woningbouwopgave van Tilburg.

Het Kenniskwartier ontwikkelt zich op termijn naar een stedelijk gebied met een afwisselende mix van wonen, werken, ontspannen en leren. Goed bereikbaar en in het groen, maar ook dichtbij het centrum en alle voorzieningen. De Reitse Campus vormt een onderdeel van de gebiedsvisie waarvoor op dit moment door de gemeente de stedenbouwkundige, programmatische en financiële kaders worden bepaald.

De voorgenomen ontwikkeling van Plein 013 bevindt zich thans in de haalbaarheidsfase. Het initiatief is door het Rijk aangewezen als een van de locaties die in het kader van de Versnellingsopgave Woningbouw kunnen rekenen op een financiële bijdrage van het Rijk.

MINT Vastgoed treedt samen met Prince Projecten als gedelegeerd ontwikkelaar op voor het consortium van de drie grondeigenaren.

PROJECTDETAILS

Gebied
Kenniskwartier gemeente Tilburg
Sportweg 12 – 26 en 15

Status
In ontwikkeling

Programma
nader te bepalen

Opdrachtgever & ontwikkelaar
Plein 013

Architect
MVRDV
West 8 (stedenbouw)

Realisatie
nader te bepalen